Subscribe to Syndicate

CBI Saar Council

 • 4 professors for bioinformatics qua office:
  Prof. Dr. Hans-Peter Lenhof
  Prof. Dr. Volkhard Helms
  Prof. Dr. Andreas Keller
  Juniorprofessor Dr. Tobias Marschall

 

 • 1 member (executive director) qua office:
  Pia Scherer-Geiß

 

 • 1 member (prof.) of faculty M:
  Prof. Dr. Eckart Meese
  Deputy: Prof. Dr. Norbert Graf

 

 • 1 member (prof.) of faculty MI:
  Prof. Dr. Verena Wolf
  Deputy: NA

 

 • 1 member (prof.) of faculty NT:
  Prof. Dr. Jörn Walter
  Deputy: Prof. Dr. Christoph Wittmann

 

 • 1 member (CBI Saar researchers):
  M.Sc. Lara Schneider
  Deputy: M.Sc. Florian Schmidt

 

 • 1 member (CBI Saar employees):
  Karin Jostock
  Deputy: Nadine Wilhelm

 

 • 1 member (bioinformatics students):
  Carolin Mayer
  Deputy: Max Jakob